ارسال رایگان برای سفارش های بالای 200 هزار تومان

icon-call-out

به کمک نیاز دارید؟5225 897 0938
[featured_products_r per_page=”6″ columns=”1″ orderby=”” order=”” enable_slider=”true” items_1500up=”5″ navigation=”” pagination=”1″ item_margin=”30″ speed=”500″]
[recent_products_r per_page=”6″ columns=”1″ orderby=”” order=”” enable_slider=”true” items_1500up=”5″ navigation=”” pagination=”1″ item_margin=”30″ speed=”500″]
[bestselling_products_r per_page=”6″ columns=”1″ enable_slider=”true” items_1500up=”5″ navigation=”” pagination=”1″ item_margin=”30″ speed=”500″]
[top_rated_products_r per_page=”6″ columns=”2″ orderby=”title” order=”ASC” enable_slider=”true” items_1500up=”3″ items_1200_1499=”3″ items_992_1199=”3″ items_768_991=”2″ navigation=”” pagination=”1″ item_margin=”30″ speed=”500″]
[product_category_r per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”furniture” style=”product-list” enable_slider=”true” items_1500up=”1″ items_1200_1499=”1″ items_992_1199=”1″ items_768_991=”1″ items_640_767=”1″ items_480_639=”1″ navigation=”” pagination=”” item_margin=”0″ speed=”500″]
[sale_products_r per_page=”3″ columns=”1″ orderby=”” order=”” style=”product-grid-countdown” enable_slider=”true” items_1500up=”2″ items_1200_1499=”2″ items_992_1199=”2″ items_768_991=”2″ navigation=”” pagination=”1″ item_margin=”30″ speed=”500″]
[recent_products_r per_page=”9″ columns=”1″ orderby=”” order=”” enable_slider=”true” items_1500up=”9″ items_1200_1499=”8″ items_992_1199=”7″ items_768_991=”6″ items_640_767=”5″ items_480_639=”4″ items_0_479=”3″ navigation=”1″ pagination=”” item_margin=”30″ speed=”500″]